People also viewed

Is this your business?

If this is your business, you can claim the listing and add extra information.

  • The Box Assistant favorite
  • Business
  • MaltepeMah. Davutpaşa Cad. GüvenİşMerkeziA Blok No: 83/1-55, 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
  • https://theboxassistant.com/
  • +902129244143
  • The Box Assistant ruhunu ambalaja vemüşterideneyimineadamışbirekiptarafındankuruldu. Amaçlarısektördebirdevrimyapmaktı. Markaların; ambalajlarıilemüşterilerineözelbirdeneyimyaşatabilmelerininasılsağlayabiliriz? Hikayemizibaşlatansoru..Dünyanındörtbiryanındakimüşterilerimiziçinsınırlarızorlayanambalajçözümlerimizilegeçtiğimizyıllarbiziküreselbirtedarikçikonumunayükseltti. Robotikteknolojiileçalışanmakinalarımızilegünlükyüksekkalitede 10.000 adetlikkutuüretimkapasitemizmevcuttur. Bununyanındaüretimbölümümüzün %45’lik bölümünü el işçiliğininyoğunolduğuözelkoleksiyonkutularınınüretimioluşturur. The Box Assistant birKosa Group markasıdır.