FOR MONGOLIAN AND ASIAN CITIZENS - CANADA Rapid and Fast Canadian Electronic Visa Online - Канадын визний онлайн мэдүүлэг
Category:
Address:
Street 19A Shangri-La Offices, Unit 1-3A, Level 19, Ulaanbaatar, Töv 14241, Mongolia
Description: Канадын Аялал жуулчлалын цахим байгууллага, тухайлбал Цахим аялал жуулчлалын газар нь 2016 оноос хойш олон орны аялагчдад Канадын сүр жавхланг үзэж, хүндэтгэх боломжийг олгодог. Өрг...