People also viewed

Is this your business?

If this is your business, you can claim the listing and add extra information.

  • Lucrare de Diploma favorite
  • Business
  • Aleea Papucești 5, Pitești, Romania
  • https://www.lucraredediploma.com/
  • 40 725183968
  • Echipa noastră este formată din cadre didactice cu o vastă experiență în redactarea tezelor de licență, dizertațiilor sau a altor proiecte pentru finalizarea studiilor universitare și postuniversitare, acordarea diplomelor didactice în educație. Redactorii noștri sunt profesori cu pregătire temeinică, doctori în diverse ramuri ale științei, autori de cărți, articole științifice, membri ai proiectelor de cercetare.