USA Official Government Immigration Visa Application Online USA AND ALBANIAN CITIZENS

People also viewed

Is this your business?

If this is your business, you can claim the listing and add extra information.

 • USA Official Government Immigration Visa Application Online USA AND ALBANIAN CITIZENS favorite
 • Business
 • Rruga Stavro Vinjau 14, Tirana, Albania Rruga Stavro Vinjau 14, Tirana, Albania
 • https://www.usa-online-visa.com/sq/visa/
 • +355 4 224 7285
 • USA Official United States Government Immigration Visa Application FROM ALBANIA Online - Aplikimi për vizë të qeverisë amerikane në internet - ESTA USA
  Address : Rruga Stavro Vinjau 14, Tirana, Albania
  Phone : +355 4 224 7285
  Email : info@usaestavisaonline.com
  Website : https://www.usa-online-visa.com/sq/visa/
  Category : Travel Visa
  Business Hours : 24/7/365
  Owner / Official Contact Name : Franklin Rutgers Nice Brian

  Description :ESTA e SHBA-së është një kërkesë e detyrueshme për vizitorët e përjashtuar nga viza dhe është e zbatueshme për disa kombësi. Udhëtarët e kualifikuar mund të regjistrohen në internet përmes Sistemit Elektronik për Autorizimin e Udhëtimit (ESTA) për udhëtime në Shtetet e Bashkuara për qëllime turizmi, tranziti dhe biznesi. Autorizimi ESTA është i vlefshëm për 2 vjet nga data e lëshimit dhe lejon hyrje të shumta, me një qëndrim maksimal prej 90 ditësh çdo herë. Procesi i aplikimit ESTA është i thjeshtë dhe kërkon informacion personal dhe pasaportë, si dhe disa pyetje që lidhen me sigurinë dhe shëndetin. Rekomandohet të aplikoni për ESTA në momentin e rezervimit të udhëtimit, por jo më pak se 72 orë përpara nisjes, për të lejuar kontrollin paraprak nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare të SHBA-së. Aplikimi për ESTA u mundëson udhëtarëve të kualifikuar të vizitojnë Shtetet e Bashkuara pa pasur nevojë për vizë tradicionale dhe shmang nevojën për të aplikuar në një ambasadë ose konsullatë. Megjithatë, shtetasit e huaj që udhëtojnë në SHBA për qëllime të tjera, si puna ose studimi, duhet të kontaktojnë një ambasadë ose konsullatë të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre të banimit. Qytetarët e vendeve të mëposhtme kanë të drejtë për aplikimin online për vizë amerikane Andorra, Australi, Austri, Belgjikë, Brunei, Kili, Kroacia, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia , Koreja, Jugu, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Monako, Holanda, Zelanda e Re, Norvegjia, Polonia, Portugalia, San Marino, Singapori, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra, Tajvani, Mbretëria e Bashkuar. The USA ESTA is a mandatory requirement for visa-exempt visitors and is applicable to certain nationalities. Eligible travelers can register online through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA) for trips to the United States for tourism, transit, and business purposes. The ESTA authorization is valid for 2 years from the date of issue and allows multiple entries, with a maximum stay of 90 days each time. The ESTA application process is simple and requires personal and passport information, as well as a few questions related to security and health. It is recommended to apply for ESTA at the time of booking travel, but not less than 72 hours before departure, to allow for pre-screening by the US Department of Homeland Security. Applying for ESTA enables eligible travelers to visit the United States without the need for a traditional visa and avoids the need to apply at an embassy or consulate. However, foreign nationals traveling to the USA for other purposes, such as work or study, must contact a United States Embassy or Consulate in their country of residence. Citizens of the following countries are eligible for US Visa Application Online Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Chile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, South, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom.

  Keywords :Viza e Amerikës, viza për SHBA, evisa SHBA, Amerika evisa, viza për Amerikën online, aplikimi për vizë për Amerikën, aplikimi online për vizë për Amerikën, aplikimi online për vizë për Amerikën, aplikimi online për vizë për Amerikën, aplikimi për vizë për Amerikën në internet, aplikimi për vizë për Amerikën online, evisa SHBA, evisa e Amerikës, viza e biznesit për Amerikën , vizë mjekësore për Amerikën, vizë turistike për Amerikën, vizë për Amerikën, vizë për Amerikën, vizë për Amerikën në internet, vizë për Amerikën në internet, vizë për në SHBA, vizë për SHBA, Amerikë evisa, eVisa SHBA, vizë biznesi në Amerikë, vizë turistike për Amerikë, vizë mjekësore për Amerikën, Amerikë qendra e aplikimit për vizë, viza e Amerikës për qytetarët amerikanë, viza e Amerikës nga SHBA, viza e Amerikës për amerikanët. Viza urgjente për Amerikën, emergjente për vizën e Amerikës. Viza e Amerikës për qytetarët amerikanë, viza e Amerikës për qytetarët e Amerikës, viza e Amerikës për qytetarët e Zelandës së Re, viza e Amerikës për qytetarët australianë, viza e Amerikës për qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar. Viza e Amerikës për qytetarët japonezë, viza e Amerikës për qytetarët e Koresë, viza e Amerikës për qytetarët e Tajvanit, Viza e SHBA për qytetarët e Danimarkës, Viza Amerikane për qytetarët gjermanë, viza e Amerikës për qytetarët holandezë, ESTA USA, ESTA VISA, ESTA Urgjente, ESTA Online, ESTA Aplikoni Tani, ESTA Visa Online, Aplikimi për Vizë ESTA. America visa, visa for US, evisa US, America evisa, America visa online, America visa application, America visa online application, America visa online application, America visa application online, America visa application online, evisa US, America evisa, America business visa, America medical visa, America tourist visa, America visa, America visa, America visa online, America visa online, visa to US, visa for US, America evisa, eVisa US, America business visa, America tourist visa, America medical visa, America visa application centre, America visa for America citizens, America visa from usa, America visa for americans. urgent America visa, America visa emergency. America visa for America citizens, America visa for America citizens, America visa for new zealand citizens, America visa for australian citizens, America visa for uk citizens. America visa for japan citizens, America visa for korea citizens, America visa for taiwan citizens, US visa for denmark citizens, America visa for german citizens, America visa for netherlands citizens, ESTA USA, ESTA VISA, Urgent ESTA, ESTA Online, ESTA Apply Now, ESTA Visa Online, ESTA Visa Application.